Nieuws

Natuurontwikkeling staat centraal in concept omgevingsvisie Wageningen

Natuurontwikkeling is een van de belangrijkste thema’s in de omgevingsvisie voor het buitengebied van Wageningen. In de conceptvisie ‘Het land van Wageningen, Wageningen in het land’ gaan verhoging van de biodiversiteit hand in hand met diverse ontwikkelingen zoals grootschalige energieopwekking, tiny houses, bewegen en recreatie.

Bijzonder is dat we een strategie hebben ontwikkeld waarbij een deel van de opbrengsten van grootschalige energieopwekking wordt gebruikt om te investeren in natuurontwikkeling. Wethouder Lara De Brito beschrijft het als de ‘intelligente strategie’ van Wageningen voor groene energie waar de natuur van profiteert. In het kader van de visie op natuur en energie gaat de gemeente aan de slag met het pilotproject energietuinen.

Naast de ontwikkeling van nieuwe natuur wordt er voor de gebieden met een hoge natuurwaarde, zoals de natura 2000 gebieden, gestreefd naar verbinding op doelen met hogere overheden. Naast het verhogen van de biodiversiteit richt de visie zich voor deze gebieden op slimme, gerichte recreatie. Hierdoor worden bewoners gestimuleerd om meer te bewegen door in te zetten op belevingsversterking zonder dat daarbij de druk op de natuur toeneemt.

Na een intensief proces met bewoners en ambtenaren is het concept van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Wageningen aangeboden aan de gemeenteraad. De raad zal de visie op drie avonden behandelen en neemt er daarna een besluit over.

De conceptvisie ‘Het land van Wageningen, Wageningen in het land’ en achtergrondinformatie is hier te vinden.

 

| Categoriën: Omgevingsvisie, Landschap, Visie, Interactieve planvorming, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (2087) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden