Nieuws

Voorontwerp woongebied de Goede Vaart staat online! 

Ook tijdens de coronacrisis gaan we natuurlijk door met de bouwopgave. We hebben samen met de gemeente Someren en input van de bewoners uit Someren-Eind een plan gemaakt voor de uitbreiding van Someren-Eind. Het plan ligt nu ter inzage om ruimtelijkeplannen.nl.

Het uitgangspunt van het ontwerp is het realiseren van enkele kleine buurtjes die door het zogenaamde ‘burenpad’ aaneengeregen worden. Dat pad ligt los van het bestaande landelijke lint, ’t Vaartje. Op deze manier willen we het karakter van ’t Vaartje zo veel mogelijk behouden en de ruimte tussen de buurtjes en het Vaartje zo groen mogelijk inrichten. Hiervoor worden de bestaande bomen in het gebied zoveel mogelijk behouden en zijn deze ingepast binnen het ontwerp. Ook maken we een groene centrale ruimte binnen ieder buurtje en sturen we op groene voortuinen. Het hele plan telt zo’n 70 woningen.

Voor starters is in dit plan extra aandacht gevraagd. Tijdens het proces hebben een aantal jongeren uit het dorp meerdere keren samen met ons aan tafel gezeten om aan het plan te sleutelen en hun wensen kenbaar te maken. Doordat veel kavels beperkt van omvang zijn en daardoor geen of beperkte uitbreidingsruimte bieden, kunnen deze percelen ook voor de startersmarkt beschikbaar blijven. Om toch een dorpskarakter te maken in de buurtjes is zeker ook ruimte voor grotere woningen.

Via deze link is een filmpje te zien waar de projectbegeleider, wethouder en drie jongeren erg te spreken zijn over het proces en het plan.

Samen met Isabella de Lange van RO partners hebben we gewerkt aan het bestemmingsplan en meegeschreven aan de toelichting. Hierin wordt het plan duidelijk omschreven en biedt het de toekomstige bewoners handvatten om zelf te gaan bouwen. De toelichting vind je via deze link.

| Categoriën: Inrichting, Ontwerp, Interactieve planvorming, gebiedsontwikkeling | Tags: | Aantal keer gezien: (4322) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden