Nieuws

Een goed begin van 2020

Een goed begin van 2020

LOS is het nieuwe jaar vol energie gestart met de aftrap van verschillende nieuwe projecten.

Zo wordt ons portfolio met omgevingsvisies weer aangevuld nu we opdracht hebben gekregen om voor gemeente Stichtse Vecht aan de slag te gaan.

Samen met Braining the Future (onze toekomstige ‘huisgenoten’), zijn we gestart met de versnellingsopgave voor woningbouw in de gemeente Oirschot. De woningvoorraad moet hier de komende jaren flink worden uitgebreid. Aan ons de taak om enerzijds te kijken naar de mogelijkheden waar plaats is voor nieuwe woningen en anderzijds hoe nieuwe woningbouw de kwaliteit van leven binnen de verschillende dorpen kan versterken, aansluitend op de identiteit van Oirschot; monumentaal, ondernemend en groen. Hierin staan de vier dorpsgemeenschappen en hun specifieke kenmerken centraal. De vier mini-visies die per dorpskern worden opgesteld vormen samen de totaalvisie. En uiteraard gaan we de dorpen betrekken bij de visievorming.

In een nieuwe opdracht voor de gemeente Beuningen werken we, samen met Dynamic-Concepts, aan het ontwikkelen van een verleidelijk perspectief voor het gebied de Groene Heuvels; een recreatiegebied met zwemplas en een camping met groot aantal vakantiebungalows waar jaarlijks “Down The Rabbit Hole” plaatsvindt. Doel is om scenario’s te schetsen die krachtig genoeg zijn om een nieuwe investering los te maken waarmee de Groene Heuvels duurzaam doorontwikkeld kan worden, passend bij de omgevingskwaliteiten.

Naast veel projecten die doorlopen zijn er ook projecten die in het nieuwe jaar een nieuwe fase ingaan: zoals het project Goede Vaart in Someren-Eind. Nu de verkaveling door de Raad is goedgekeurd zal een bestemmingsplan gemaakt gaan worden.  Dat bestemmingsplan wordt gemaakt met Partners RO waarin wij de ruimtelijke component voor onze rekening nemen.

Kortom, we hebben weer veel mooie, inspirerende projecten op de planning staan. Vol energie gaan we er in 2020 weer iets moois van maken als team.

| Categoriën: | Tags: | Aantal keer gezien: (2613) |

Nieuwsbrief

Categoriën

Trefwoorden