Gebiedsvisie Het Hoornerveen (gemeente Heerde)
Gebiedsvisie Het Hoornerveen (gemeente Heerde)

Gebiedsvisie Het Hoornerveen (gemeente Heerde)

Voor het Hoornerveen maakten we een gebiedsvisie. Het Hoornerveen is een landelijke overgangszone tussen dorp en Veluwe met veel woningen en verborgen sprengbeken. 
De gemeente wilde tegemoetkomen aan de behoefte van een aantal bewoners om een woning in het gebied te bouwen. Tegelijk wilde de gemeente dit eerlijk ‘verdelen’ en het landschap versterken.  
We hebben spelregels opgesteld, die leidden tot een maximale spreiding in het gebied, zodat de belangrijkste landschappelijke kwaliteiten in stand blijven. Ook voor de landschappelijke investeringen zijn spelregels bepaald, zodat de investeringen op de juiste plek landen en geen overlast veroorzaken. Belangrijk uitgangspunt was dat van de landschappelijke investering minimaal 60% door initiatiefnemers zelf wordt gerealiseerd. Voor maximaal 40% van het bedrag zal de gemeente zelf projecten in het gebied opzetten. Met deze vorm van samenwerking vult de gemeente haar filosofie van uitnodigingsplanologie concreet in. 


Details

Klant Gemeente Heerde
Team Roelof Goodijk
Looptijd 2014
Locatie Hoornerveen
Mail deze pagina