Menukaart voor het buitengebied
Menukaart voor het buitengebied
Menukaart voor het buitengebied

Menukaart voor het buitengebied

Voor de Regio Foodvalley maakten we een praktische handreiking voor de Menukaart Buitengebied.
Basis voor de Menukaart is de wens voor een economisch sterke en duurzame landbouw in de Regio Foodvalley in combinatie met een goede kwaliteit van de leefomgeving en maatschappelijke betrokkenheid bij de toekomst van het platteland. 
Met de Menukaart heeft de regio Foodvalley een vernieuwend instrument ontwikkeld waarin deze drie wensen verbonden zijn. De Menukaart is een pilot (2e ring) voor de Omgevingswet. 

De menukaart werkt eenvoudig. Wie wil doorgroeien boven de bestemmingsplan maat (voor agrarische bedrijven meestal 1,5 hectare bouwblok) richt een deel van zijn investering op een maatschappelijke tegenprestatie. Vernieuwend is dat deze tegenprestatie mag bestaan uit het verbeteren van dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke kwaliteit en volksgezondheid. Onderdeel van het proces is een buurtdialoog, waarmee de ondernemers zijn plannen afstemt op de omgeving.
Met het instrument Menukaart is een goede balans gevonden tussen economie, ruimtelijke kwaliteit en sociale betrokkenheid en is daarmee een voorbeeld voor uitnodigingsplanologie. De menukaart is ingebracht in het Gelderse Plussenbeleid, aan de hand waarvan de provincie naar verwachting in 2016 de Verordening Ruimte zal aanpassen. 

Details

Klant Regio Foodvalley
Team Roelof Goodijk, Loes van Schie
Looptijd 2015
Locatie Foodvalley
Mail deze pagina