Dorpsontwikkelingsplan Hoogerheide
Dorpsontwikkelingsplan Hoogerheide
Dorpsontwikkelingsplan Hoogerheide
Dorpsontwikkelingsplan Hoogerheide

Dorpsontwikkelingsplan Hoogerheide

Met het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan voor Hoogerheide wilde de gemeente bewoners meer betrekken bij de aanpak van de leefbaarheid van het dorp en samen met bewoners nadenken over de noodzakelijke kanteling in de Wmo. 

Belangrijk onderdeel was een nieuw elan voor het centrum door de ligging op de rand van de Brabantse Wal te versterken en een groen uitloopgebied pal naast dit centrum te maken. Daarnaast is het iDOP benut om samen met alle maatschappelijke partners activiteiten in het kader van de (toen nieuwe) Wmo op te zetten. Een mooi voorbeeld is de extramuralisering van de zorginstellingen in Hoogerheide. Voor zorginstelling Tante Louise Vivensis is het zeer voorstelbaar dat een openbaar toegankelijke ruimte in een verzorgingstehuis als ontmoetingsplek blijft fungeren, terwijl de Brede Welzijnsinstelling (BWI) daar graag activiteiten voor jong en oud wil organiseren. Tegelijk kan van hieruit een zorgcluster ontstaan. Woningcorporatie Stadlander en de woningstichting Woensdrecht willen zich richten op geschikte huisvesting voor senioren nabij deze zorgclusters.

Details

Klant Gemeente Woensdrecht
Team Roelof Goodijk, Peter Droog
Looptijd 2013
Locatie Hoogerheide
Mail deze pagina