Centrumvisie Breukelen
  Centrumvisie Breukelen
Centrumvisie Breukelen
Centrumvisie Breukelen

Centrumvisie Breukelen

De gemeente Breukelen is al een decennium bezig met planontwikkeling en planuitvoering in het centrum van Breukelen. Er is veel bereikt, de kerkbrink is heringericht, de nieuwe Albert Heijn met andere winkels nadert zijn voltooiing en de Dannegrachtomgeving is ingrijpend verbeterd.

Toch is de centrumontwikkeling nog niet af, er staan nog nieuwe projecten op stapel. De Hazenslinger en de Markt zijn voorbeelden van herontwikkeling en daarnaast zijn er projecten van particulieren. Nieuwe projecten leiden echter tot definitieve grenzen voor het centrum. Breukelen heeft nu een kader nodig waarbinnen deze ontwikkelingen plaatsvinden en de wijze waarop de gemeente het centrum ‘afrondt’. In deze centrumvisie worden de hoofdkeuzes voor de toekomstige ontwikkeling getoond. Deze hoofdkeuzes: 

  • dekken de projecten uit het verleden;
  • maken het huidige centrum en de huidige projecten meetbaar, en 
  • geven richting aan toekomstige ontwikkelingen. 

Door een brug over het Amsterdam Rijnkanaal te projecteren, werd duidelijk dat het centrum en het treinstation feitelijk direct tegen elkaar aanliggen.  

Door de aanpak van LOS Stadomland hoopt de gemeente snel tot besluiten te komen. LOS Stadomland bedenkt beelden die de toekomstige ontwikkelingen voorstelbaar maken. Via de visie wordt duidelijk wat de consequenties van te maken keuzes kunnen zijn en welke kennis feitelijk nog ontbreekt om die keuzes te kunnen maken. Sturing door ideeën dus en een scherp proces.

Details

Klant Gemeente Stichtse Vecht
Team Hans van Kempen, John Lonink
Looptijd 2010
Locatie Breukelen
Mail deze pagina